Blog

Stejný zákazník, různá řešení

Dnešní svět je plný konkurenčních hodnotových nabídek, které bojují o stejné zákazníky a jejich limitovanou pozornost. Například to, jak bude zákazník trávit volný čas, záleží na mnoha faktorech. Navíc si může vybírat z velkého množství hodnotových nabídek (kino, restaurace, divadlo, …). Vždy potřebujeme přijít na skutečné touhy našich zákazníků. Při hledání zákaznických úkolů, obtíží a přínosů je potřeba rozšířit úhel záběru...

Stejný zákazník, různé kontexty

Často se priority zákazníků mění podle kontextu. Proto je nutné kontext vždy zvážit před tvorbou hodnotové nabídky. Proč je to důležité? V našem postupu tvorby profilu zákazníka hledáme jeho podstatné úkoly, které mají být splněny. Tím rozkrýváme jeho motivaci. Teprve pokud zvážíme kontext, dojdeme k tomu, že některé úkoly jsou mnohem podstatnější než jiné. To znamená, že...

Vícenásobný soulad

Pro fungování některých podnikatelských modelů potřebujeme propojení několika hodnotových nabídek a zákaznických segmentů. V takové případě musíme zajistit soulad mezi příslušnou hodnotovou nabídkou a s ní spojeným zákaznickým segmentem. Podívejme se na dva příklady podnikatelských modelů: Zprostředkování Platforma   Podnikatelský model postavený na zprostředkování Pokud firma prodává své produkty přes zprostředkovatele, má dva typy „zákazníků“: Koncové uživatele (domácnosti – elektrické spotřebiče...

Zákaznické profily v B2B

Při firemních transakcích (B2B = business-to-business) je obvyklé, že máme více zainteresovaných osob, které se spolupodílejí na procesu nákupu produktu nebo služby. Je zcela přirozené, že každý z nich má jiný profil zákazníka s jinými úkoly, obtížemi a přínosy. Jak si stím poradíme? Potřebujeme identifikovat ty nejdůležitější zainteresované osoby a pro každou vytvořit samostatný model hodnotové nabídky (hodnotová mapa a profil...

Tři druhy souladu

Minule jsme probrali hledání souladu mezi hodnotovou mapou a profilem zákazníka. Hledání souladu je proces vytváření hodnotové nabídky pro konkrétní produkty a služby, které odpovídají skutečně podstatným úkolům, obtížím a přínosům zakazníků. Úspěšná hodnotová nabídka reprezentuje soulad mezi tím, co firma nabízí , a tím, co zákazníci očekávají a požadují. V reálném životě hledáme postupně 3 druhy souladu: Soulad mezi problémem...

Soulad mezi hodnotovou nabídkou a profilem zákazníka

Kdy dosáhneme souladu mezi hodnotovou mapou a profilem zákazníka? Odpověď se nabízí sama: zákazníci musí být zaujati a nadšeni naší hodnotovou nabídkou. Kdy to nastane? Pokud se nám podaří zaměřit se na důležité úkoly pro zákazníka, vyřešit jeho extrémní obtíže a dodat nutné přínosy, po kterých touží. Zdá se vám to složité? Položte si následující otázky, které se týkají vaší...

Jak prakticky vytvořit hodnotovou mapu?

Připravte si model hodnotové nabídky a lepící barevné lístečky. Proces tvorby hodnotové mapy má následující kroky: Sepište seznam produktů a služeb Popište řešení obtíží Popište tvorbu přínosů Seřaďte produkty/služby, řešení obtíží a tvorbu přínosů podle aktuální důležitosti pro zákazníků Vyvarujte se následujících chyb: Vyjmenování všech produktů a služeb a ne jen těch, které se vztahují ke konkrétnímu zákaznickému segmentu Vpisování...

Proč do hodnotové nabídky patří tvorba přínosů?

Tvorba přínosů kompletuje hodnotovou mapu. Přínosy jasně definují, jak dosáhnete výsledky a výhody, které zákazníci očekávají, po kterých touží nebo které by je překvapily. Stejně jako u obtíží platí, že zákazníky zajímají ty přínosy, které jsou pro ně podstatné a také to, v čem se lišíte. To znamená, že nemusíte zahrnout každý přínos, který jste identifikovali. Na co se zaměřit?...

Proč je řešení obtíží nezbytnou složkou hodnotové nabídky?

Další prvek hodnotové mapy je řešení obtíží, které popisuje, jak se  produkty a služby vyrovnávají se zákaznickými obtížemi. Detailně shrnuje, jak chcete eliminovat nebo redukovat to, co zákazníkům vadí před, v průběhu nebo po splnění úkolu, nebo jim v jeho dokončení brání. Obecně platí, že zákazníky zajímají ty obtíže, které jsou pro ně prioritní (platí to zejména pro extrémní...

Produkty a služby z hodnotové nabídky pro zákazníky

Klíčovým prvkem hodnotové mapy jsou produkty a služby, jednoduše řečeno je to všechno to, co zákazníkům nabízíme v rámci hodnotové nabídky. Je to tedy to, co zákazníkům pomáhá dokončit jejich úkoly (funkční, společenské nebo emocionální) nebo jim pomůže uspokojit jejich základní potřeby. Hodnotovou nabídku vytváří příslušné produkty a služby pouze ve vazbě na konkrétní zákaznický segment a jeho úkoly, obtíže...