Potřebujete kapitál pro růst své firmy?

 

HLEDÁTE  PARTNERA  A  INVESTORA?

 

Myslete a jednejte jako aktivní investor!

 

Kupte dobrou firmu podobného zaměření!

Vyplňte jméno a email a získejte tento ebook zdarma

Naučte se ve svém podnikání myslet jako aktivní investor!

Jednejte jako aktivní investor

Ptáte se někdy:

Jak rozšířím svou prosperující firmu? Je nákup dobré firmy/firem podobného zaměření správná cesta?

Jak takovou firmu/firmy koupím, když nemám dostatek peněz?

Když takovou firmu/firmy koupím, budu umět řídit a rozvíjet nový celek?

Kdo mi s tím pomůže?

Pokud si kladete tyto nebo podobné otázky, tak mám pro Vás řešení: jednejte jako aktivní investor a najděte si partnera, který vám pomůže firmu/firmy koupit a rozvíjet. Proč je pro Vás nezbytné jednat jako aktivní investor?

Protože aktivní investor pracuje " na firmě" a ne "ve firmě". Investujte proto čas, energii, znalosti, zkušenosti a peníze do koupě firmy/firem a propojte ji/je se svou současnou prosperující firmou do jednoho logického celku.

Pomohu Vám koupi firmy/firem posoudit. Pokud to bude zajímavé, tak ji/je pak můžeme společně koupit a stát se partnery, kteří tuto firmu/firmy budou rozvíjet a zhodnocovat.

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si ebook „Naučte se ve svém podnikání myslet jako aktivní investor“. Nebo si o naší možné spolupráci promluvme ...

Aktivní investor

Jmenuji se Václav Sušeň a ve svém životě jsem prošel přerodem od zaměstnance k aktivnímu investorovi.

Pracoval jsem na manažerských pozicích v mnoha českých i mezinárodních firmách a to jak v Čechách, tak i v zahraničí. 

Ve své profesní kariéře jsem viděl mnoho firem a pochopil, že firmy, ve kterých jejich majitelé investovali do vybudování funkčního podnikatelského modelu a zavedení vnitřních systémů a jasných procesů, jsou pro ně opravdovým aktivem. 

To je důvod, proč jsem se rozhodl zaměřit se na majitele malých a středních českých firem, kteří chtějí růst pomocí nákupů dalších firem, stát se tak investorem a relativně rychle zvětšit velikost a hodnotu svého majetku.

Jak toho společně dosáhneme? Nabízím partnerství a spolupráci při koupi a transformaci vhodných firem. Společně je koupíme a pak navrhneme a zavedeme nový funkční podnikatelský model těchto firem a interní systémy, které jsou postavené na jasných a dokumentovaných procesech. Využijeme základní princip franšízy: systém řídí podnikání a lidé řídí systém!

 

Proč budete nadšení?

Společně firmu koupíme ...

A společně ji budeme rozvíjet ...

Poslední články na blogu

Stejný zákazník, různá řešení
Dnešní svět je plný konkurenčních hodnotových nabídek, které bojují o stejné zákazníky a jejich limitovanou pozornost. Například…
Celý článek
Stejný zákazník, různé kontexty
Často se priority zákazníků mění podle kontextu. Proto je nutné kontext vždy zvážit před tvorbou hodnotové nabídky.…
Celý článek
Vícenásobný soulad
Pro fungování některých podnikatelských modelů potřebujeme propojení několika hodnotových nabídek a zákaznických segmentů. V takové případě musíme zajistit…
Celý článek