Aktivní investor

Svůj čas a energii investuji do svých investic a do svého profesního a osobního rozvoje.

Business investor

Jmenuji se Václav Sušeň a ve svém životě jsem prošel přerodem od zaměstnance k aktivnímu investorovi (dealmaker).

Školy mě skvěle připravily na roli zaměstnance. Pracoval jsem za plat a zaměstnanecké výhody na manažerských pozicích (CEO, CFO, COO) v mnoha českých i mezinárodních firmách a to jak v Čechách, tak i v zahraničí. Například pro Accenture (globální konzultační firma) jsem pracoval na nastavení center sdílených služeb pro globální zákazníky mimo ČR i v těchto zemích: Polsko, Rumunsko, Mauricius, Brazílie, Argentina, USA. Řídil jsem zavádění a vylepšování podnikatelských modelů a vnitřních firemních systémů, které vedlo ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a snížení nákladů klientů. Moje životní hodnoty mě však před časem vedly k rozhodnutí začít investovat svůj čas a energii do podnikání jako aktivní investor a být tak relativně svým vlastním pánem.

 Ve své profesní kariéře jsem viděl mnoho firem a pochopil, že firmy, které investovali do vybudování funkčního podnikatelského modelu a zavedení vnitřních systémů a jasných procesů, jsou pro majitele opravdovým aktivem. Takováto profesionálně řízená firma je opravdovou investicí a přináší majiteli pravidelně peníze i když v ní již sám nepracuje. Velké firmy mají velmi komplexní podnikatelský model, střední a malé firmy jsou na tom podstatně hůř. Majitel nemá většinou čas na "zbytečné" investice, protože "pracuje ve firmě" a denní aktivity zabírají většinu jeho času. Firma bez funkčního podnikatelského modelu a vnitřních systémů je problematicky prodejná. Časová náročnost zavedení funkčního podnikatelského modelu a jeho stabilizace limituje zájem investorů.

Aktivní investor zhodnocuje firmu tím, že pracuje více "na firmě" a méně "ve firmě". Využívá základní princip franšízy: systém řídí podnikání a lidé řídí systém!

Moje vize investování do podnikání

Budujte svůj majetek nákupem dobrých firem podobné velikosti jako je ta Vaše. Myslete a jednejte jako aktivní investor a pracujte více "na firmě" a méně "ve firmě". Investujte svůj čas a energii moudře. Investujte do systémů své vlastní firmy/firem! Vytvořte podnikatelský model a vnitřní systémy, které jsou postavené na jasných a dokumentovaných procesech! Používejte základní princip franšízy: systém řídí podnikání a Vy řídíte systém!