Jak prakticky vytvořit hodnotovou mapu?

Připravte si model hodnotové nabídky a lepící barevné lístečky.

Proces tvorby hodnotové mapy má následující kroky:

  1. Sepište seznam produktů a služeb
  2. Popište řešení obtíží
  3. Popište tvorbu přínosů
  4. Seřaďte produkty/služby, řešení obtíží a tvorbu přínosů podle aktuální důležitosti pro zákazníků

Vyvarujte se následujících chyb:

  • Vyjmenování všech produktů a služeb a ne jen těch, které se vztahují ke konkrétnímu zákaznickému segmentu
  • Vpisování produktů a služeb do sekce řešení obtíží a tvorby přínosů
  • Nabídka řešení obtíží nebo tvorby přínosů, která nesouvisí s obtížemi a přínosy v profilu zákazníka
  • Snaha o zahrnutí všech zákaznických obtíží a přínosů

 

Pozor na to, že řešení obtíží a tvorba přínosů není to samé jako obtíže a přínosy. Nad řešením obtíží a tvorbou přínosů máte plnou kontrolu! Vytváříte hodnotovou nabídku a v ní se zaměřujete na konkrétní úkoly, obtíže a přínosy. Zákazník pak rozhoduje o tom, jaké úkoly, obtíže a přínosy skutečně má v daný okamžik. Pouze nejlepší hodnotové nabídky pokrývají to, co je pro zákazníka nejpodstatnější a navíc to, co umíte udělat velmi dobře.

Vytvořením hodnotové mapy a profilu zákazníka máte dokončené dva klíčové komponenty modelu hodnotové nabídky.

 

Příště se podíváme na soulad mezi hodnotovou mapou a profilem zákazníka.

 

Václav Sušeň

aktivní investor a podnikatel s myšlením investora

 

PS: Pokud potřebujete pomoci a hledáte aktivního investora kontaktujte mně na www.vaclavsusen.cz

Václav Sušeň
aktivní investor podnikatel s myšlením investora
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů