Autor Václav Sušeň

O autorovi

aktivní investor podnikatel s myšlením investora

Jak prakticky vytvořit profil zákazníka?

Připravte si model hodnotové nabídky a lepící barevné lístečky. Proces tvorby profilu zákazníka má následující kroky: Vyberte zákaznický segment Identifikujte zákaznické úkoly Identifikujte obtíže Identifikujte přínosy Seřaďte úkoly, obtíže a přínosy podle aktuálních priorit zákazníků Vyvarujte se následujících chyb: Smíchání několika zákaznických segmentů do jednoho profilu Smíchání úkolů a výsledků Pouze funkční úkoly (ignorování společenských a emocionálních úkolů) Seřazení úkolů,...

Proč potřebujeme pochopit, co zákazníci potřebují navíc?

Přínosy zahrnují funkční užitek, společenské výhody, pozitivní emoce a úsporu peněz. Z pohledu výsledků a výhod lze přínosy rozdělit na: požadované přínosy (bez nich nalezené řešení nefunguje; např. iPhone telefonuje) očekávané přínosy (produkt může fungovat i bez nich; např. iPhone má příjemný design) chtěné přínosy (přesahují očekávané přínosy produktu a pokud se na ně zeptáte, zákazníci je definují; např. iPhone a iPad...

Co zákazníky obtěžuje a proč nás to má zajímat?

Za obtíž zákazník považuje vše, co ho obtěžuje před, v průběhu nebo po snaze o splnění jeho úkolu, nebo co mu v dokončení úkolu může zabránit (patří sem i rizika, tedy potenciální výsledky, které nastanou, když je úkol vykonán špatně nebo není dokončen). Tyto obtíže lze rozdělit na: nechtěné výsledky, problémy a vlastnosti obtíže funkčního charakteru (např. řešení nefunguje vůbec, nebo...

Jaké úkoly řeší naši zákazníci a proč je to důležité?

Klíčovou složkou profilu zákazníka jsou úkoly, které se zákazníci pokoušejí zvládat ve svém pracovním nebo osobním životě. Mohou to být: úkoly, které dostávají a na kterých pracují problémy, které řeší potřeby, které chtějí uspokojit Podstatné je sledovat tyto úkoly z perspektivy zákazníka. Úkoly patří do jedné z kategorií: funkční úkoly (konkrétní úkol/problém: např. připravit prezentaci) společenské úkoly (snaha vypadat...

Z čeho se skládá model hodnotové nabídky?

Model hodnotové nabídky má dva základní prvky: hodnotovou mapu a profil zákazníka, mezi kterými hledáme soulad (product-market fit). Hodnotová mapa popisuje vlastnosti hodnotové nabídky z podnikatelského modelu. Hodnotovou nabídku zpřesňuje z pohledu produktu nebo služby, řešení obtíží zákazníka a tvorby přínosů pro zákazníka. Hodnotová mapa se skládá z těchto částí: Všechny produkty nebo služby, které tvoří hodnotovou nabídku Řešení obtíží...

Návrh modelu hodnotové nabídky – jádro tvorby podnikatelského modelu

Po zvládnutí konceptu podnikatelského modelu jako celku a prostředí, ve kterém funguje, se v další minisérii zaměřím na návrh modelu hodnotové nabídky. V minulé minisérii jsem se zaměřil na podnikateslký model (pomáhá nám vytvářet hodnotu pro naši firmu) a mapu prostředí (pomáhá nám porozumět kontextu, ve kterém naše firma/podnikatelský model funguje). V nové minisérii se zaměřím na jádro podnikatelského modelu a to je model...

Jak na inovaci podnikatelského modelu?

Zjednodušeně řečeno podnikatelský model se skládá z pravé strany (zaměřené na hodnotu a zákazníka) a z levé strany (zaměřené na náklady a infrastrukturu). Změna prvků na pravé straně (hodnotová nabídka, kanály či vztahy se zákazníky) má dopad na levou stranu (zdroje, činnosti, partneři a náklady). Jak tedy na inovaci podnikatelského modelu? Jednou z velmi užitečných metod je strategie modrého oceánu (viz kniha Blue Ocean Strategy od W....

Jak na makroekonomii = makroekonomické síly?

Dnes dokončíme detailní probírání důležitých vnějších faktorů. Pro připomenutí mezi klíčové patří: Tržní síly Sektorové síly Hlavní trendy Makroekonomické síly Zaměřme se detailně na makroekonomické síly. Na které otázky makroekonomie nesmíme zapomenout? Globální tržní podmínky Nachází se hospodářství ve fázi růstu nebo propadu? Jaká je obecná nálada na trhu? Jaká je míra růstu HDP? Jak vysoká je míra...

Jak na prognózování = hlavní trendy?

Opět pokračujeme v detailním probírání důležitých vnějších faktorů. Pro připomenutí mezi klíčové patří: Tržní síly Sektorové síly Hlavní trendy Makroekonomické síly Zaměřme se dnes detailně na hlavní trendy. Na které otázky při prognózování nesmíme zapomenout? Technologické trendy Jaké jsou hlavní technologické trendy na vašem trhu i mimo něj? Které technologie představují významné příležitosti, nebo naopak výrazné hrozby? Které vznikající technologie...

Jak na analýzu konkurence = sektorové síly?

Pokračujeme v detailním probírání důležitých vnějších faktorů. Pro připomenutí mezi klíčové patří: Tržní síly Sektorové síly Hlavní trendy Makroekonomické síly Zaměřme se nyní detailně na sektorové síly. Na které otázky při analýze konkurence nesmíme zapomenout? Konkurence (stávající subjekty) Kdo jsou vaši konkurenti? Kdo jsou dominantní hráči ve vašem sektoru? Jaké jsou jejich konkurenční výhody a navýhody? Jaké mají hlavní...