Jak na inovaci podnikatelského modelu?

Zjednodušeně řečeno podnikatelský model se skládá z pravé strany (zaměřené na hodnotu a zákazníka) a z levé strany (zaměřené na náklady a infrastrukturu). Změna prvků na pravé straně (hodnotová nabídka, kanály či vztahy se zákazníky) má dopad na levou stranu (zdroje, činnosti, partneři a náklady).

Jak tedy na inovaci podnikatelského modelu? Jednou z velmi užitečných metod je strategie modrého oceánu (viz kniha Blue Ocean Strategy od W. Chan Kim and Renée Mauborgne, další podrobnosti na:

https://www.blueoceanstrategy.com/v3/)

Jak známo smyslem strategie modrého oceánu je zvýšit hodnotu a zároveň snížit náklady. Toho daná strategie dosahuje tím, že identifikuje prvky hodnotové nabídky, které lze:

  • odstranit
  • omezit
  • pozvednout
  • nově vytvořit

Prvním cílem je snížit náklady prostřednictvím omezení nebo odstranění méně hodnotných prvků či služeb. Druhým cílem je pozvednout či vytvořit hodnotné prvky či služby, které výrazně nezvyšují nákladovou základnu.

Spojením strategie modrého oceánu a podnikatelského modelu nám umožňuje systematicky analyzovat inovace podnikatelského modelu v jeho celku (celostní analýza). U každého stavebního prvku podnikatelského modelu je možné si položit otázky systémového rámce čtyř aktivních opatření (odstranit, omezit, pozvednout, vytvořit), a okamžitě tak rozpoznat dopad na další části modelu (např. jaký dopad mají změny provedené na hodnotové straně na nákladovou stranu a naopak).

 

Předpokládám, že po mém miniseriálu o podnikatelském modelu jste teď dostatečně vybaveni k rozhodnutí, vybudovat systém, který bude řídit firmu, zatímco vy budete řídit systém.

 

Václav Sušeň

aktivní investor a podnikatel s myšlením investora

 

PS: Pokud potřebujete pomoci a hledáte aktivního investora kontaktujte mně na www.vaclavsusen.cz

Václav Sušeň
aktivní investor podnikatel s myšlením investora
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů