Z čeho se skládá model hodnotové nabídky?

Model hodnotové nabídky má dva základní prvky: hodnotovou mapu a profil zákazníka, mezi kterými hledáme soulad (product-market fit).

Hodnotová mapa popisuje vlastnosti hodnotové nabídky z podnikatelského modelu. Hodnotovou nabídku zpřesňuje z pohledu produktu nebo služby, řešení obtíží zákazníka a tvorby přínosů pro zákazníka.

Hodnotová mapa se skládá z těchto částí:

  1. Všechny produkty nebo služby, které tvoří hodnotovou nabídku
  2. Řešení obtíží popisuje, jak naše hodnotová nabídka řeší obtíže zákazníků
  3. Tvorba přínosů shrnuje, jak naše hodnotová nabídka vytváří benefity pro zákazníky

Profil zákazníka popisuje specifický zákaznický segment z podnikatelského modelu. Zákaznický segment popisuje z pohledu zákazníka a jeho důležitých úkolů. Zaměřuje na to, jaké obtíže řeší zákazník při plnění svých úkolů a na to, jaké očekává přínosy od případného řešení.

Profil zákazníka se skládá z těchto částí:

  1. Úkoly zákazníků popisují, co se podle svých vlastních slov zákazníci snaží v zaměstnání nebo v životě udělat
  2. Obtíže zahrnují špatné výsledky, rizika a překážky, které se vztahují k těmto úkolům
  3. Přínosy znamenají to, čeho by zákazníci rádi dosáhli navíc

Soulad nastane v okamžiku, kdy hodnotová nabídka (produkty/služby, řešení obtíží a přínosy) odpovídá požadavkům zákaznického segmentu (zákazníci mají problém, který naše řešení pokrývá pro jejich důležité úkoly, přináší řešení jejich obtíží a poskytuje jim požadované přínosy).

 

Příště se zaměřím na úkoly zákazníků z profilu zákazníka.

 

Václav Sušeň

aktivní investor a podnikatel s myšlením investora

 

PS: Pokud potřebujete pomoci a hledáte aktivního investora kontaktujte mně na www.vaclavsusen.cz

Václav Sušeň
aktivní investor podnikatel s myšlením investora
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů