Jak prakticky vytvořit profil zákazníka?

Připravte si model hodnotové nabídky a lepící barevné lístečky.

Proces tvorby profilu zákazníka má následující kroky:

 1. Vyberte zákaznický segment
 2. Identifikujte zákaznické úkoly
 3. Identifikujte obtíže
 4. Identifikujte přínosy
 5. Seřaďte úkoly, obtíže a přínosy podle aktuálních priorit zákazníků

Vyvarujte se následujících chyb:

 • Smíchání několika zákaznických segmentů do jednoho profilu
 • Smíchání úkolů a výsledků
 • Pouze funkční úkoly (ignorování společenských a emocionálních úkolů)
 • Seřazení úkolů, obtíží a přínosů z vaší a ne zákaznické perspektivy
 • Identifikování pouze několika úkolů, obtíží a přínosů
 • Nekonkrétní obtíže a přínosy

Pozor na povrchní chápání úkolů zákazníků! Ptejte se opakovaně „PROČ?“ zákazník potřebuje splnit daný úkol. Nepřestávejte, dokud nerozkryjete všechny motivace, které zákazníka ke splnění úkolu pohánějí.

Pozor na zjednodušení v chápání obtíží a přínosů. Nejsou to jenom opačná tvrzení (např. přínosy: „zvýšení platu“, obtíže: „snížení platu“). Buďte konkrétní (např. přínosy: „zvýšení o kolik“, obtíže: „snížení o kolik“, jaké překážky brání nebo komplikují splnění úkolu, jaká rizika plynou z nesplnění úkolu).

Vytvořením profilu zákazníka máte hotovou polovinu modelu hodnotové nabidky.

 

Příště začneme s hodnotovou mapou.

 

Václav Sušeň

aktivní investor a podnikatel s myšlením investora

 

PS: Pokud potřebujete pomoci a hledáte aktivního investora kontaktujte mně na www.vaclavsusen.cz

Václav Sušeň
aktivní investor podnikatel s myšlením investora
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů